bezoekt-u-vaak-de-trombosedienst
net-de-diagnose-boezemfibrilleren-gekregen
heeft-u-boezemfibrilleren-en-slikt-u-een-bloedplaatjesremmer

Thema: Beroerte of bijwerkingen bij antistolling

Om een beroerte te voorkomen wordt vaak door uw arts een antistollingsmiddel (bloedverdunners) voorgeschreven. De arts drukt u op het hart dat het belangrijk is om uw antistollingspillen iedere dag in te nemen. Maar antistollingsmiddelen kunnen ook bijwerkingen hebben. Uw bloed wordt ontstold waardoor de kans op een stolsel kleiner is, maar de kans op een bloeding groter. Dit thema staat in het teken van vragen van bezoekers over de balans tussen het risico op een beroerte en het risico op een bijwerking van een antistollingsmiddel als u boezemfibrilleren heeft. Neuroloog Dr. Gert-Jan Luijckx uit het Universitair Medisch Centrum Groningen en cardioloog Dr. Fabrice Martens uit het Deventer Ziekenhuis beantwoorden uw vragen.

Wat is de balans tussen antistolling om een beroerte te voorkomen
en het risico op bijwerking?

Neuroloog Dr. Gert-Jan Luijckx uit het Universitair Medisch Centrum Groningen

Boezemfibrilleren wordt veroorzaakt door het onregelmatig kloppen van het hart. Hierdoor kunnen er bloedstolsels in het hart ontstaan, met name in de linkerboezem. Een dergelijk bloedstolsel kan los schieten en een herseninfarct veroorzaken.

Risico op een beroerte

Mensen met boezemfibrilleren hebben een 5x maal hogere kans op het krijgen van een beroerte (herseninfarct) dan mensen met een normaal hartritme. Wanneer iemand een herseninfarct heeft gehad, wordt in ongeveer 15- tot 20% van alle gevallen boezemfibrilleren als oorzaak vastgesteld.

Bekijk hier de video van een hart met boezemfibrilleren waarbij een bloedstolsel wordt gevormd

Voorkomen van een beroerte

Gelukkig bestaat er een effectieve manier om een beroerte (herseninfarct) te voorkomen. Bloedverdunnende medicijnen, zoals stollingsremmers (zie http://www.boezemfibrilleren.nl/behandelen/antitrombotische-medicijnen), kunnen stolselvorming bij boezemfibrilleren tegengaan. Daarmee verminderen ze het risico op het krijgen van een herseninfarct aanzienlijk.

Wanneer het bloed verdund wordt door bloedverdunners is er een groter risico voor het optreden van bloedingen; wondjes kunnen langer blijven bloeden en er kunnen gemakkelijker blauwe plekken ontstaan. Het is daarom belangrijk dat de bloedverdunners altijd op de juiste manier gebruikt worden.

Bij het gebruik van antitrombotische medicijnen gaat het om het vinden van de juiste balans tussen de bescherming met antistolling en het risico op een bloeding.

Een goede balans is oa gebaseerd op risicoscores uit de internationale richtlijnen (CHA2DS2VASc en HASBLED) die artsen hanteren. Cardioloog Dr. Fabrice Martens geeft hier uitleg over deze score.

Hoe herken ik een beroerte, TIA, herseninfarct?

De verschijnselen van een beroerte zijn goed te herkennen.
Verschijnselen die kunnen wijzen op een beroerte:

Mond
De mond staat scheef of een mondhoek hangt naar beneden. Check: Vraag de persoon om zijn tanden te laten zien.

Arm/been
Een arm of been is verlamd.
Check: Laat de persoon beide armen naar voren strekken en de binnenkant van de handen naar boven draaien. Kijk of een arm wegzakt.

Spraak
De persoon spreekt onduidelijk of komt niet meer uit zijn woorden.
Check: Laat de persoon een zin uitspreken.

Bij een beroerte en een TIA zijn de verschijnselen hetzelfde. Bij een beroerte houden de verschijnselen aan. Bij een TIA zijn ze tijdelijk.

Wat moet ik dan doen?
Bel direct 112 als u bovenstaande signalen herkent en wacht niet af. Door snel handelen wordt de schade aan de hersenen beperkt.

Als de verschijnselen snel weg zijn, is het verstandig dit toch te melden bij de huisarts. Hij kan (laten) onderzoeken of iemand een TIA heeft gehad. En in dat geval kan hij tijdig bespreken welke maatregelen nodig zijn om een nieuwe TIA of een beroerte te voorkomen. Een TIA is vaak een voorbode van een beroerte.
Bron: https://www.hartstichting.nl/beroerte/herkennen-signalen

Boezemfibrilleren en de kans op een bloeding door behandeling
met bloedverdunners ter voorkoming van een herseninfarct

Dr. Fabrice Martens uit het Deventer Ziekenhuis

De dirigent in de knoop

In de rechter bovenkamer van het hart (het rechter atrium of de rechter boezem) zit de ‘dirigent’ van onze hartslag, de sinusknoop. Normaal gesproken volgen allerlei electrische cellen deze dirigent, maar soms gaan er een aantal uit de maat spelen doordat er als het ware ‘kortsluiting’ is ontstaan. We weten allemaal dat er maar een aantal muzikanten uit een orkest uit de maat hoeven te gaan spelen om het gehele orkest rommelig te laten overkomen; er ontstaat een (meestal versneld) onregelmatig ritme, het boezemfibrilleren oftewel atriumfibrilleren. Indien er enige regelmaat in de onregelmatigheid ontstaat (verschillende groepen muzikanten gaan samen precies gelijk uit de maat spelen) ontstaat er een atriumflutter.

Als het hart onregelmatig klopt

Als een beekje goed doorstroomt hebben we meestal helder water, maar indien een beekje erg rommelig is, ontstaat er meer troebel water en dus meer slijk-en slibvorming

De beschrijving van dit beekje zou gebruikt kunnen worden om te begrijpen waarom het (rommelige) boezemfibrilleren meer risico geeft op het vormen van stolsels die een CVA of TIA (herseninfarct) kunnen veroorzaken.

We gebruiken daarom de CHA2DS2-VASc –score om het risico op een eventuele beroerte (CVA of TIA) in te schatten.

Boezemfibrilleren.nl heeft voor u een beroerterisicocheck ontwikkeld waarbij u zelf http://www.boezemfibrilleren.nl/behandelen/beroerterisico-check (gebaseerd op de CHA2DS2VASc) kunt kijken of u in aanmerking komt voor een antitrombotisch medicijn.

Hoe wordt de kans op een bloeding verkleind?

Het lastige dilemma is dat de risicofactoren voor het krijgen van een CVA (beroerte), ook vaak risicofactoren zijn voor het krijgen van een bloeding! (officieel te berekenen met de HAS-BLED-score).

Figuur 1 HAS-BLED score

 SymptoomPunten
H Hypertensie (systolische bloeddruk >160 mmHg) 1
A Abnormale nier- en leverfunctie  
  Chronische dialyse, niertransplantatie of kreatinine ≥200 mmol/L 1
  Chronische leverziekte (bijv. cirrose) of significante leverenzymafwijkingen wijzend op verminderde leverfunctie 1
S Stroke: beroerte of TIA in voorgeschiedenis 1
B Bloeding (eerdere bloeding in voorgeschiedenis en/of erfelijke aanleg tot bloeden) 1
L Labiele INRs (onstabiele/hoge INRs binnen de therapeutische grenzen) 1
E Elderly: leeftijd >65 jaar 1
D Drugs: medicijnen of alcohol  
  Gelijktijdig gebruik van andere medicijnen die de stolling beïnvloeden zoals middelen die de bloedplaatjes remmen (trombocytenaggregatieremmers of NSAIDs) 1
  Overmatig alcoholgebruik 1

De HAS-BLED score is bedoeld om het bloedingsrisico bij antistollingstherapie met bloedplaatjesremmers en stollingremmers (bloedverdunners) te bepalen. Een score ≥3 betekent een verhoogd risico op bloedingen onder antistollingstherapie waarbij extra voorzichtigheid en meer frequente controles worden aangeraden.

Tips

  • Neem elke dag uw medicijnen zoals uw arts deze heeft voorgeschreven (Hypertensie, maagzuurremmers)
  • Instabiele INR geeft meer kans op een bloeding
  • Beperk alcohol gebruik (<8/week)

Aangezien een bloeding echter beter te verhelpen is dan een herseninfarct waarbij de schade vaak onherstelbaar is, worden patienten met atriumfibrilleren en een klein risico op een herseninfarct toch altijd behandeld met bloedverdunners om het risico op een CVA (beroerte) zo klein mogelijk te maken. Bij patienten met een duidelijk verhoogd risico op bijvoorbeeld een maagbloeding is dit risico echter weer te verkleinen met bijvoorbeeld bescherming door maagzuurremmers.

Vraag aan uw behandeld arts wat u kunt doen bij de afweging voor het gebruik van bloedverdunners bij boezemfibrilleren.

Boezemfibrilleren Poli

Naam: *
E-mail: *

* Verplichte velden