Wat betekent NOAC?
 
NOAC staat voor Nieuwe Orale Anti Coagulantia en worden ook wel DOAC (Directe orale anticoagulantia) genoemd. Onder de NOACs of DOACs vallen de antistollingsmiddelen apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban. Net als coumarines remmen zij de stolling van het bloed.
Stofnamen zijn:
 • • Dabigatran (Pradaxa)
 • • Rivaroxaban (Xarelto)
 • • Apixaban (Eliquis)

NOAC's zijn niet echt nieuw. Dabigatran, rivaroxaban en apixaban worden al geruime tijd gebruikt na knie-of heup vervangingen, om trombose te voorkomen. Wat er nieuw aan is, is dat ze nu gebruikt worden voor de indicatie boezemfibrilleren. Dat betekent dat ze in een andere dosering chronisch worden ingenomen.
Op dit moment worden drie NOAC's vergoed voor de indicatie boezemfibrilleren, namelijk dabigatran, rivaroxaban en apixaban. Op dit moment worden de NOAC's alleen vergoed als ze door de specialist worden voorgeschreven.

Vanaf nu spreken we over antistolling waarmee we ook bloedverdunners, stollingsremmers en NOAC's bedoelen.

Beroerterisico-check

Beroerterisico-check

Mail of print uw beroerterisico-check

success De totaalscore geeft aan voor welke groep antitrombotische medicijnen u in aanmerking komt:

U komt niet in aanmerking voor antitrombotische medicijnen.

success De totaalscore geeft aan voor welke groep antitrombotische medicijnen u in aanmerking komt:

 • Stollingsremmers:
  • Coumarine: Sintrom® (acenocoumarol), Marcoumar® (fenprocoumon)
  • Pradaxa® (dabigatran etexilaat)
  • Xarelto® (rivaroxaban)
  • Eliquis® (apixaban)

Komt u in aanmerking voor een stollingsremmer, dan kan de behandelend arts ook uw bloedingsrisico in kaart brengen. Dit betreft een extra beoordeling van uw nier- en leverfunctie, eerder opgetreden bloedingen, instabiele INR-waarden en het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen.

successDe totaalscore geeft aan voor welke groep antitrombotische medicijnen u in aanmerking komt:

 • U komt in aanmerking voor de volgende stollingsremmers:
  • Coumarinederivaten:
   - Sintrom® (acenocoumarol)
   - Marcoumar® (fenprocoumon)
  • Pradaxa® (dabigatran etexilaat)
  • Xarelto® (rivaroxaban)
  • Eliquis® (apixaban)
  • Lixiana® (edoxaban)

Komt u in aanmerking voor een stollingsremmer, dan kan de behandelend arts ook uw bloedingsrisico in kaart brengen. Dit betreft een extra beoordeling van uw nier- en leverfunctie, eerder opgetreden bloedingen, instabiele INR-waarden en het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen.

Welke risicofactoren heeft u?

Risicofactoren ja of nee Score
     
Eerder doorgemaakte TIA of beroerte
TIA: Transient Ischemic Attack, een bloedstolsel veroorzaakt een tijdelijke afsluiting in een bloedvat in de hersenen.
0
Hartfalen 0
Verhoogde bloeddruk 0
Leeftijd: 75 of ouder 0
Diabetes mellitus 0
Eerder vaatlijden
Eerder vaatlijden: betreft aandoeningen aan hart en vaten veroorzaakt door verharding en verdikking van de vaatwand. Dit proces wordt atherosclerose of slagaderverkalking genoemd.
0
Leeftijd: van 65 tot en met 74 jaar 0
Geslacht: vrouw 0
Klik hier voor uw score
e-mail deze pagina


Elke risicofactor brengt een bepaald risicopercentage met zich mee. Hoe meer risicofactoren iemand heeft, hoe hoger het risico op een TIA* of beroerte. Hiervan heeft men een simpel puntensysteem gemaakt. Bij een bepaald aantal punten komt u in aanmerking voor een antitrombotisch medicijn.

* TIA: Transient Ischemic Attack, een bloedstolsel veroorzaakt een tijdelijke afsluiting in een bloedvat in de hersenen

Om tot een juiste medicijnkeuze te komen, gebruiken de huisarts en specialist verschillende beroerterisico-scorelijsten. Hieronder treft u een vereenvoudigde versie aan, die we de 'Beroerterisico-check' noemen. Door het invullen van de onderstaande Beroerterisico-check krijgt u een indruk hoe hoog of hoe laag uw beroerterisico is en of u in aanmerking komt voor antitrombotische medicijnen (ook wel bloedverdunners of antistollingsmiddelen genoemd). Indien u langer dan 2 dagen boezemfibrilleren heeft, kunt u gebruikmaken van deze beroerterisico-check.

U kunt hierboven aankruisen welke andere risicofactoren u heeft.

De totaalscore geeft aan voor welke groep antitrombotische medicijnen u in aanmerking komt.
Wilt u meer achtergrondinformatie over dit onderwerp, klik hier.

Echter, uw behandelend arts heeft meer informatie over uw gezondheid en het gebruik van andere geneesmiddelen, waardoor een arts de meest overwogen keuze kan maken. Dit kan afwijken van de uitkomst van de beroerterisicocheck.