Boezemfibrilleren en coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus (COVID-19) heeft een enorme impact op de maatschappij en het zorglandschap in Nederland. Wellicht heeft u of een naaste er zelf ook al mee te maken gekregen. Ook de wijze waarop u zorg ontvangt, is wellicht anders dan u gewend was.

Boezemfibrilleren.nl informeert specifiek over de aandoening niet-valvulair atriumfibrilleren (NVAF) ook wel boezemfibrilleren genoemd. In relatie tot corona leest u de informatie voor boezemfibrilleren patiënten op basis van de meest recente richtlijnen en onderzoeken.

Voor recente informatie over COVID-19 kunt u terecht op www.rivm.nl of u belt met het RIVM informatienummer 0800-1351.

Deze website is specifiek gericht op boezemfibrilleren. Voor informatie over alle hartaandoeningen kunt u terecht op www.hartstichting.nl.

Contact met uw behandelend arts en/of huisarts
De wijze waarop de reguliere zorg momenteel is geregeld, verschilt per regio, plaats of per zorgvoorziening. Op de website van het betreffende ziekenhuis, uw huisarts of polikliniek kunt u terecht voor informatie over de daar geldende afspraken.

Symptomen boezemfibrilleren

Een patiënt met boezemfibrilleren kan symptomen ervaren zoals hartkloppingen, kortademigheid, pijn op de borst, duizeligheid, licht in het hoofd of eerder vermoeid zijn bij inspanning. Dit zijn symptomen die kenmerkend zijn voor boezemfibrilleren.

Dit zou gelijkenis kunnen tonen met symptomen van een besmetting met het coronavirus. Raadpleeg bij ongerustheid of twijfel altijd uw behandelend arts of huisarts. Hoesten en koorts zijn geen symptomen die typisch bij boezemfibrilleren horen, neem in dit geval telefonisch contact op met uw huisarts of behandelend arts.

Kortademigheid

Een van de symptomen van boezemfibrilleren is kortademigheid. Dit hoeft niet te wijzen op een infectie door het coronavirus. Vertrouwt u het niet of heeft u klachten van kortademigheid in combinatie met hoesten en/of koorts, neem telefonisch contact op met uw behandelend arts of huisarts. Vermeld in het geval u een plaatsvervangend arts spreekt dat u boezemfibrilleren heeft en welke antistolling u gebruikt.

Berichten over stolsels in de longen

Uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is gebleken dat bijna de helft van de coronapatiënten op de IC bloedstolsels in de longen of hersenen heeft. Dit kan een longembolie of herseninfarct tot gevolg hebben. Een longembolie komt het meeste voor, een herseninfarct minder vaak.

Ontstekingen bij een infectie en dus ook bij een corona-infectie kunnen de bloedstolling activeren. Daardoor kunnen gemakkelijker bloedstolsels in het bloed gevormd worden. Bloedstolsel kunnen in de bloedvaten terecht komen en zo de longen of hersenen afsluiten. Dit kan een beroerte veroorzaken.

Er is geen relatie genoemd met patiënten die boezemfibrilleren hebben.

Lees meer over beroerten