Vraag & Antwoord

Mogelijke vragen beantwoord

Ik kan niet meer zoals ik gewend ben op controle bij de trombosedienst voor mijn bloedwaarden. Wat kan ik doen?

Neem telefonisch contact op met uw behandelend arts of huisarts. Het kan het overwegen waard zijn naar een andere, nieuwere antistollingsmedicatie over te stappen waarbij uw INR-waarden niet meer regelmatig gecontroleerd hoeven worden. DOACs of ook wel NOACs genoemd. Bij deze antistollingsmedicatie hoeft u niet meer regelmatig op controle te komen. Uw (huis-)arts kan u hierover informeren. Heeft u vragen over de trombosedienst kunt u terecht op denationaletrombosedienst.nl.

Ik heb boezemfibrilleren, behoor ik tot een risicogroep?

Patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes of een hogere leeftijd behoren tot een risicogroep. Voor risicogroepen kan het virus een ander, heviger ziektebeeld of -beloop betekenen. Patiënten met boezemfibrilleren behoren vanwege de voorgeschiedenis in een hogere risicogroep. Het is belangrijk alle voorzorgsmaatregelen te treffen om het risico op besmetting te verkleinen. Mensen die in een risicogroep vallen, hebben niet meer kans om besmet te raken.

Wat zijn de risicogroepen?

Mensen van 70 jaar en ouder en iedereen vanaf 18 jaar met een onderliggende aandoening de volgende onderliggende aandoening(-en):

  • Een chronische hartaandoening, hieronder valt ook boezemfibrilleren
  • Diabetes
  • Ernstig overgewicht

Wat betekent het als ik in een risicogroep valt?

U heeft niet meer kans om besmet te raken door het coronavirus dan iemand die niet in een risicogroep valt. Wel heeft u in geval van een besmetting meer kans op een ernstiger verloop van de ziekte. Maar dat hoeft niet het geval te zijn, ook als u in een risicogroep valt kunt u milde klachten krijgen na besmetting met het coronavirus.

Ik slik antistollingsmedicatie. Loop ik meer risico om ziek te worden door het coronavirus?

Het risico op het oplopen van een coronabesmetting lijkt voornamelijk  bepaald te worden door blootstelling aan een besmet persoon. Vandaar de momenteel geldende maatregelen van afstand houden, hoesten of niezen in de elleboog en zorgvuldig handen wassen.

Heeft het invloed op mijn antistollingsmedicatie als ik besmet ben met het coronavirus?

Er is momenteel nog onvoldoende bekend over het hebben van het coronavirus en het effect van antistollingsmedicatie. Wel is het zo dat een infectieziekte zoals het coronavirus dat ook is, kan invloed hebben op uw antistollingssysteem. Dit geldt voor alle infectieziekten. Het is belangrijk dat u bij iedere behandelend arts aangeeft welke antistollingsmedicatie u gebruikt.

Ik heb een nieuwsbericht gehoord over trombose en kanker en antistolling. Ik heb trombose/kanker/longembolie (gehad), moet ik nu preventief medicatie slikken?

Het NOS-nieuwsbericht van 20 mei 2020 j.l. is naar aanleiding van het advies van het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). Het heeft geen betrekking op het preventief voorschrijven van DOAC of op mensen met boezemfibrilleren die niet tot de genoemde groep behoren.

De NHG-richtlijn geeft het advies patiënten die zeer waarschijnlijk besmet zijn met het coronavirus en hierdoor langer dan drie dagen in een zorginstelling liggen en een voorgeschiedenis van een DVT, longembolie of kanker hebben, uit voorzorg antistolling in de vorm van heparine toe te dienen.

Voor mensen met een zeer waarschijnlijk coronabesmetting die niet langer dan drie dagen bedlegerig zijn in een zorginstelling, geldt dit niet. Ook niet als u de genoemde voorgeschiedenis DVT, longembolie of kanker heeft.

Protocol

In veel ziekenhuizen is het voor alle patiënten die langer dan drie dagen bedlegerig zijn, dus geheel los van onderliggende aandoeningen of een (mogelijke) coronabesmetting standaard protocol uit voorzorg antistolling toe te dienen. In Nederland is dat vaak nadroparine of enoxaparine. Dit kan bijvoorbeeld ook als mensen ten gevolge van een operatie of voorgeschreven bedrust langer dan drie dagen bedlegerig zijn.

 

Bronnen [geraadpleegd op 27-05-2020]

https://denationaletrombosedienst.nl
https://www.hartstichting.nl
https://nos.nl/artikel/2334471-bloedverdunners-voor-trombose-en-kankerpatienten-bij-verdenking-van-covid-19.html
https://corona.nhg.org