Sluit venster

Boezemfibrilleren-poli

Met het stijgen van de leeftijd krijgen steeds meer mensen te maken met boezemfibrilleren. Boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren genoemd, is een hartritmestoornis die in veel gevallen niet meer weggaat. Om patiënten met boezemfibrilleren goede zorg aan te bieden hebben ziekenhuizen een zogenaamde boezemfibrilleren of atriumfibrilleren polikliniek (afgekort AF-poli) opgezet.


Wat is een boezemfibrilleren-poli?

Een boezemfibrilleren- of atriumfibrilleren poli (afgekort AF-poli) richt zich op de behandeling van patiënten met boezemfibrilleren en kan alleen bezocht worden na doorverwijzing door een huisarts of andere specialist. Een boezemfibrilleren-poli is een onderdeel van de afdeling cardiologie en bestaat uit een gespecialiseerd team met als doel de patiënt met boezemfibrilleren zo goed mogelijk te behandelen. Vaak speelt een verpleegkundig specialist een centrale rol in dit spreekuur. Hij of zij zorgt ervoor dat op de dag van het polibezoek onderzoek en behandeling zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Tijdens uw boezemfibrilleren-poli bezoek zal er zoveel mogelijk worden gestreefd om alle benodigde onderzoeken uit te voeren in één dagdeel. De verpleegkundig specialist geeft informatie over boezemfibrilleren en zal met u de behandelmogelijkheden bespreken. Daarna bespreekt een cardioloog de uitslag en behandeling. Een verslag van uw polibezoek wordt opgestuurd naar uw huisarts.


Waarom een boezemfibrilleren-poli?

Teun de Gelder is sinds vijf jaar verpleegkundig specialist cardiologie op de boezemfibrilleren-poli van het Havenziekenhuis in Rotterdam. Deze speciale polikliniek staat in het teken van atriumfibrilleren (AF), een ander woord voor boezemfibrilleren. Zelf zegt hij over zijn werk op de boezemfibrilleren-poli:

“Patiënten komen bij ons op de polikliniek als door de huisarts of een andere specialist boezemfibrilleren is vastgesteld. Gedurende een halve dag worden verschillende onderzoeken gedaan, zoals bijvoorbeeld het maken van een hartfilmpje en een inspanningstest, om vast te stellen of de patiënt inderdaad last heeft van boezemfibrilleren. De analyse wordt door mij of een andere verpleegkundig specialist van de polikliniek uitgevoerd. De diagnose vindt plaats in samenspraak met de cardioloog. De patiënt heeft voornamelijk contact met de verpleegkundig specialist, maar de cardioloog is nauw betrokken bij het stellen van de diagnose en keuze voor behandeling.”

De toegevoegde waarde van de verpleegkundig specialist

“Ik denk dat ik in mijn positie een beetje tussen de patiënt en de medicus sta. Hierdoor kan je als verpleegkundig specialist goed inschatten welke praktische handvatten de patiënt nodig heeft. Bovendien beschikt de verpleegkundig specialist over ruime medische kennis en spreekt de taal van de patiënt en dat is van belang in mijn rol van voorlichter en begeleider. Het ontvangen van duidelijke informatie is belangrijk voor de patiënt. De nauwe samenwerking tussen cardioloog en verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat de patiënt optimaal behandeld wordt, dat onderzoeken op elkaar worden afgestemd en dat de patiënt goed geïnformeerd wordt. Daarbij hebben wij door dit systeem ook meer tijd per patiënt, waardoor we meer informatie kunnen geven. Het is zeker niet zo dat ik mezelf als een vervanger van een cardioloog zie: de cardioloog maakt het juist mogelijk dat wij dit voor patiënten kunnen doen. Deze vorm van taakherschikking heeft vooral voordelen voor de patiënt. Een goede samenwerking met de cardioloog is daarbij van groot belang.”


De toegevoegde waarde van een boezemfibrilleren-poli

“Elke patiënt bij wie boezemfibrilleren sinds kort is vastgesteld raad ik aan om in ieder geval een keer naar een gespecialiseerd centrum met een boezemfibrilleren-poli te gaan. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig en is specialistische kennis voorhanden om een zo duidelijk mogelijk beeld van de ritmestoornis te krijgen. In veel gevallen kan een huisarts de rest van de behandeling prima voor zijn of haar rekening nemen. Het is ook aangetoond dat de werkwijze op de boezemfibrilleren-poli een gunstige invloed heeft op de behandeling en zelfs ook op de overlevingskans, mede omdat er gestructureerd naar het geheel wordt gekeken. Daarbij wordt regelmatig ontdekt dat er niet alleen sprake is van boezemfibrilleren, maar ook van andere problematiek, zoals een aandoening van het hart, de vaten of de longen.”


Tips en adviezen voor nieuw gediagnosticeerde patiënten

“Patiënten kunnen heel verschillend met hun ziekte omgaan. De reacties lopen uiteen van erg laconiek tot aan mensen die het gevoel hebben dat met een ritmestoornis ‘hun leven voorbij is en ze niets meer kunnen of mogen doen’. Van belang is dat patiënten met boezemfibrilleren zich realiseren dat ze hun medicatie dagelijks en op tijd moeten innemen. Vooral vanwege het risico op het ontstaan van een beroerte is het trouw innemen van anti-trombotische medicijnen belangrijk (hieronder vallen antistollings-middelen en bloedplaatjesremmers). Hierover moeten wij onze patiënten goed voorlichten. Als de behandeling goed is ingesteld hoeft er doorgaans niet veel te veranderen in je leven. Soms worden natuurlijk wel kleine aanpassingen gevraagd. Wanneer de patiënt bijvoorbeeld merkt dat hij of zij na veel alcohol of koffie (door de cafeïne) last krijgt van boezemfibrilleren, is het verstandig om het gebruik te minderen. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat je geheelonthouder moet worden. Mensen vinden het vaak ook niet erg om iets te laten, zolang ze maar goed begrijpen waarom ze iets beter niet kunnen doen. Het allerbelangrijkste dat ik patiënten meegeef is het belang van therapietrouw: op tijd de juiste dosis medicijnen nemen. Ook hier speelt goede informatievoorziening een hele grote rol. Maar veel meer hoeven ze van ons eigenlijk niet te veranderen.”

Waar vind ik een boezemfibrilleren-poli?


Boezemfibrilleren Poli
Naam: *
E-mail: *

* Verplichte velden