Wat is boezemfibrilleren?

Wat is boezemfibrilleren? Lees meer informatie over deze hartritmestoornis, de oorzaken, klachten, diagnose en behandeling.

Boezemfibrilleren

Wat is boezemfibrilleren? Het is een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt. De stoornis zelf is niet levensbedreigend maar moet wel behandeld worden. Zo kunt u ernstigere gevolgen voorkomen. Boezemfibrilleren kan van voorbijgaande aard zijn; uw behandeld arts kan hier duidelijkheid over geven. Hier vindt u een checklist met symptomen van boezemfibrilleren.

Wat is boezemfibrilleren? Het is een hartritmestoornis die een negatief effect heeft op de bloedstroom.

Ontstaan boezemfibrilleren

Het hartritme wordt aangestuurd door elektrische prikkels. Bij een normaal hartritme ontstaat de prikkel in de sinusknoop, die zich daarna over de boezems verspreidt. Bij boezemfibrilleren, ook bekend als atriumfibrilleren, zijn er veel meer elektrische prikkels aanwezig. Doordat de prikkels op meerdere plekken worden veroorzaakt, kunnen de boezems dit niet goed verwerken. Dit zorgt voor minder goed samentrekken van de boezems en de kamers van het hart. De bloedstroom verandert hierdoor en kan zelfs op bepaalde plaatsen tot stilstand van het bloed leiden.

Oorzaken boezemfibrilleren

Boezems van het hart

De hartspier heeft holtes en pompt het bloed door het lichaam. De bovenste twee holtes noemen we boezems (atria). De onderste twee worden kamers (ventrikels) genoemd. De boezems en de hartkamers worden gescheiden door hartkleppen.

Samentrekking van de hartspier
Normaal gesproken wordt er gezorgd voor een gecoördineerde, regelmatige samentrekking van de hartspier. Dit gebeurt door middel van elektrische prikkels, die ontstaan in een groepje zenuwcellen. Hierdoor wordt het bloed eerst uit de boezems gepompt en daarna via de kamers het hart uitgepompt.

Bloedstroom: richting en snelheid
De volgorde waarin de boezems en de hartkamers samentrekken én de goede functie van de hartkleppen zorgen ervoor dat het bloed met een bepaalde snelheid in één richting wordt gepompt. Bij boezemfibrilleren is er geen vaste volgorde en geen goede functie. Dit uit zich onder andere in een onregelmatige hartslag en hartkloppingen.