Zijn uw INR-waarden te hoog of te laag?

Lees meer over uw bezoek aan de trombosedienst of zelfmeting van uw bloedwaarden.

Zijn uw INR-waarden te hoog of te laag?

Moet uw dosering antistollingsmiddel steeds worden aangepast omdat uw INR-waarden schommelen? Het is niet raar dat zo nu en dan uw INR-waarde te hoog is of dat uw INR-waarde te laag is. Wel is het lastig. Of uw bloed goed wordt ontstold door antistollingsmiddel wordt afgelezen aan de INR-waarden in uw bloed. Om te voorkomen dat uw INR-waarde te hoog of dat uw INR-waarde te laag is, moet deze dosering heel nauwkeurig worden bepaald. De dosering is voor iedereen verschillend. Uw persoonlijke doseerschema is erop gericht om bij u de juiste mate van antistolling (INR-waarde tussen 2 en 3) te bereiken.

Over antistollingsmiddelen

Schommelende INR-waarden

Bij sommige mensen lukt het niet goed om de INR-waarden tussen de 2 en 3 te krijgen. Dan is er sprake van instabiele INR-waarden. De antistolling is niet optimaal geregeld en er bestaat een verhoogd risico op bloedstolsels of op bloedingen.

Oorzaken instabiele INR-waarden

Meer weten over het effect en de werking van antistollingsmedicijnen?

Informatie over de behandeling

Heeft u vragen en bezoekt u binnenkort uw arts of de trombosedienst? Het helpt als u uw vragen en klachten vooraf op papier zet. Onze voorbeeldvragenlijst is hiervoor een mooi hulpmiddel.

Wat vraagt u aan uw arts?