Cardioversie

Duurt boezemfibrilleren langer dan zeven dagen? Dan kan elektrische cardioversie of anti-aritmica nodig zijn. Bekijk de methodes.

Cardioversie

Wanneer boezemfibrilleren langer dan zeven dagen duurt, is er sprake van een aanhoudende en/of permanente vorm. Er zijn veel behandelmogelijkheden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie - zoals hartfunctie, hoelang boezemfibrilleren bestaat en of u andere aandoeningen heeft - kiest uw behandelaar welke aanpak de grootste kans van slagen heeft: anti-artimica of elektrische cardioversie.

Anti-aritmica of elektrische cardioversie?

Hoe langer boezemfibrilleren bestaat, des te kleiner is de kans dat het hart weer in het eigen sinusritme komt. Wordt er vastgesteld dat boezemfibrilleren niet vanzelf overgaat? Dan is er sprake van een aanhoudende en/of permanente vorm. Er zijn twee manieren om bij aanhoudende en/of permanente boezemfibrilleren het hart weer in het juiste ritme te krijgen: met anti-aritmica of met elektrische cardioversie. Anti-aritmica zijn medicijnen waarmee wordt geprobeerd om het hart terug in ritme te krijgen. Anti-aritmica beïnvloeden de geleiding van de zenuwprikkels in het hart; via de zenuwbanen in het hart of via de prikkelbaarheid van de hartcellen. Als anti-aritmica niet volstaan, dan kan er ook gekozen worden voor een elektrische schok om het juiste hartritme terug te krijgen. Dit heet elektrische cardioversie.

Overzicht anti-aritmica

De volgende middelen worden ingezet voor cardioversie en worden anti-aritmica genoemd. Specialistische kennis van de cardioloog is nodig om te bepalen welke anti-aritmicum het meest geschikt is voor uw situatie.

 • amiodaron (Cordarone®)
 • digoxine (Lanoxin®)
 • diltiazem (Tildiem®)
 • disopyramide (Ritmoforine®)
 • dronedaron (Multaq®)
 • flecaïnide (Tambocor®, Flecajuna®)
 • ibutilide (Corvert®)
 • kinidine (Kinidine Durettes®)
 • metoprolol (Selokeen®)
 • procaïnamide (Pronestyl®)
 • propaferon (Rytmonorm®)
 • sotalol (Sotacor®)
 • verapamil (Isoptin®)

Acute cardioversie

Met cardioversie wordt geprobeerd om uw hart weer een normaal en regelmatig ritme te geven. Medicamenteuze of elektrische cardioversie wordt altijd door de cardioloog uitgevoerd. In overleg met u en afhankelijk van de mate van boezemfibrilleren bepaalt de arts of cardioversie wordt toegepast. Of cardioversie succesvol is, is sterk afhankelijk van hoelang het hart al een afwijkend ritme heeft. In feite raakt het hart gewend aan de nieuwe chaotische elektrische aansturing en het verstoorde hartritme. Hoe langer het hart in deze nieuwe stand zijn werk doet, hoe moeilijker het wordt om dit terug te veranderen.