Betrokken cardioloog bij HartKliniek

“Boezemfibrilleren is meer dan een kwaal aan het hart. Het heeft een impact op het dagelijks leven, mensen in de omgeving, werk en hobby’s. Bij hartproblemen gaat het om het totaalplaatje en dat betekent dat de cardioloog genoeg tijd moet nemen om zich te verdiepen in de achtergrond van de patiënt.” Aan het woord is cardioloog Menno Baars, die samen met collega Chris Hie in 2014 HartKliniek heeft opgericht.

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit

Cardiologen Baars en Hie geven aan dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Zo proberen ze in hun kliniek altijd genoeg tijd te maken voor patiënten. “De patiënt heeft namelijk vaak ook hartfalen, een hoge bloeddruk of kransslagaderproblemen.” De insteek is: Een patiënt is onder behandeling bij de huisarts als het kan en bij de cardioloog als het nodig is. “De cardioloog begeleidt het hele traject, vertelt wat het hartprobleem inhoudt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Zo is de cardioloog een vast aanspreekpunt. Wij geloven dat extra contacttijd zorgt voor beter inleven en betrokken zijn bij de patiënt.”

Gezamenlijke besluitvorming

Het is belangrijk dat de cardioloog goed luistert en samen met de patiënt een behandelplan opstelt, vindt Baars. “Wij willen graag dat de patiënt meepraat en -denkt. Het gaat immers over zijn gezondheid. Uiteindelijk kiest de patiënt. Als hij immers niet overtuigd is van de behandeling, dan is het moeilijk om dit vol te houden.” Voor gedeelde besluitvorming is tijd nodig. De focus ligt op vertrouwen en verdieping van de patiënt zijn leefomstandigheden. Heeft hij steun van het thuisfront? Is er een hulpbehoevende partner? Kan de partner de zorg na een ablatie* aan? In welk ziekenhuis kan de patiënt het beste terecht als er een ingreep moet volgen? “In Nederland zijn er slechts een twintigtal ziekenhuizen waar een ablatie kan worden uitgevoerd. Voor een ablatie geven wij advies op basis van onze ervaringen en op basis van de wensen van de patiënt: bijvoorbeeld een kortere wachtlijst of dichter bij huis.”

Second opinion

Baars geeft aan dat het bespreken van opties belangrijk is. “Het zijn keuzemomenten, die we open met patiënten bespreken. Er zitten immers nogal wat haken en ogen aan elke keuze.”
Zo geeft Baars vaak second opinions. Hij loopt dan met de patiënt de behandeling en de medicatie door die zijn voorgesteld door de andere cardioloog. Bij boezemfibrilleren zijn er immers verschillende aanpakken: pacemakerondersteuning, het boezemfibrilleren vertragen, het sinusritme rechttrekken, de eerste of een tweede ablatie, diverse soorten antistollingsmedicijnen. “

Aandacht voor persoonlijk verhaal

“Alleen als we ons inleven in de patiënt, als het ware van zijn probleem ons probleem maken, kunnen we een goed advies geven. We maken een analyse van het risicoprofiel. Er zijn een hoop oorzaken van boezemfibrilleren die op een rij moeten worden gezet. Is het hart vergroot? Is er sprake van aderverkalking of een oud litteken? Hoge bloeddruk? Wat zijn de risico’s op het krijgen van bloedstolsels? Dit wordt in kaart gebracht, net als het traject dat de patiënt al heeft doorlopen, en andere persoonlijke omstandigheden. Het is allemaal onderdeel van het consult.” Na het onderzoek gaat de cardioloog na hoe de patiënt op de meest kwalitatief prettige manier met de aandoening kan leven.

Samenwerking met huisarts

Ook samenwerking met de huisarts is van groot belang. Bij de kliniek van Baars en Hie kan de patiënt weer onder behandeling komen bij de huisarts als het boezemfibrilleren stabiel is. De huisarts krijgt hetzelfde verslag van het consult als de patiënt heeft meegekregen. De cardiologen in de kliniek doen ook aan kennisoverdracht met huisartsen. Ze gaan bij huisartsenpraktijken langs om in gesprek te blijven. Zo nu en dan meegaan met de huisarts op huisbezoek, bijvoorbeeld bij patiënten die ernstig invalide en bedlegerig zijn, kan helpen om de benodigde poliklinische zorg thuis te geven en dan kunnen er ter plaatse meteen afspraken gemaakt worden met de huisarts. “Waar zorgt de huisarts voor en wat kunnen cardiologen daaraan toevoegen?” Zo kun je volgens Baars het netwerk rondom de patiënt goed regelen.

In gesprek met uw arts

Uw persoonlijke verhaal heeft invloed op de beste behandeling van boezemfibrilleren. Onze vragenlijst ondersteunt u om uw gesprek met de cardioloog goed voor te bereiden.

Bekijk checklist

Bezoek ook de site van HartKliniek voor meer informatie.