Trombose en beroerte

Bij boezemfibrilleren pompt uw hart het bloed niet meer goed rond. Zo ontstaan bloedstolsels, die los kunnen raken. Dit heet trombose. Zo’n losgeschoten bloedstolsel kan een ader in uw hersenen verstoppen, wat leidt tot een beroerte, CVA of herseninfarct. Met boezemfibrilleren heeft u vijf keer meer kans op een beroerte. Bepaalde factoren verhogen het risico op trombose en dus ook op een beroerte. U kunt uw score bekijken met behulp van de beroerterisico-check.