Beroerterisico-check

De beroerterisico-check toont welke antistollingsmiddelen, mogelijk geschikt zijn. Bekijk uw risicofactoren.

Beroerterisico-check

Een beroerte ontstaat wanneer er een bloedstolsel of bloedstolsel in de hersenen schiet. Bij boezemfibrilleren wordt dit veroorzaakt doordat het bloed te langzaam stroomt of zelfs stil komt te staan. Het bloed stolt, klontert en kan aders verstoppen. Met antistollingsmiddelen, wordt bloedstolling geremd en kan een beroerte worden voorkomen.

Lees hier meer over antistollingsmiddelen

Over antistollingsmiddelen

Doe de beroerterisico-check

Om tot de juiste medicijnkeuze te komen, gebruiken de huisarts en specialist een beroerterisico-check. De vereenvoudigde versie vindt u hieronder. Elke risicofactor brengt een risicopercentage met zich mee. Hoe meer risicofactoren u heeft, hoe hoger het risico op een beroerte. Bij een bepaald aantal punten komt u in aanmerking voor een antistollingsmiddel. Als u langer dan twee dagen boezemfibrilleren heeft, is het zinvol om de beroerterisico-check in te vullen.

Uw behandelend arts heeft meer informatie over uw gezondheid en het gebruik van andere medicijnen, waardoor hij de beste medicijnkeuze kan maken. Dit kan afwijken van de uitkomst van de beroerterisico-check.

RisicofactorenJa / NeeScore

Eerder doorgemaakte TIA of beroerte
0
Hartfalen
0
Verhoogde bloeddruk
0
Diabetes mellitus
0
Eerder vaatlijden
0
65 tot en met 74 jaar
0
75 jaar of ouder
0
Vrouw
0

Deze beroerterisicotest is afgeleid van de ESC guideline 2016. Bereken score